СЕРВИС

Капацитетите, можностите и експертизата на сервисниот центар го прават ДИЛ КОМ препознатлив како компанија со капацитети за одржување на компресори со поголем обем и комплексност.

Повеќе...

ПОДДРШКА

Можноста за поддршка 24x7x365 се дополнителна сигурност и гарант за квалитетот и прецизноста на услугите за нашите корисници.

Повеќе...

ВРЕДНОСТИ

Фокус кон клиентот. Креативност и флексибилност. Мотивираност и ориентација кон резултати. Тимска работа и отворена комуникација.

Повеќе...

МИСИЈА

Нашиот успех го темелиме на постојана грижа за квалитетот, услугата, како и довербата и разбирањето на потребите на купувачите.

Повеќе...