ЗА НАС

       ДИЛ КОМ е специјализирана компанија во приватна сопственост која се бави со компримиран воздух како заокружен технолошки процес –производство третман дистрибуција и користење

Нашата компанија успешно го води бизнисот 20 години со што станавме препознатливи на пазарот во областа на продажбата сервисирањето и инсталирајнето на компресори и компресорски станици. Нашата цел е навремено испорака како и сервисирајне на компресорите. ДИЛ КОМ е професионална компанија која професионалноста е на ваша услуга која не ви нудиме само производи туку и решение. Нашата определба е постојано усовршување и конкурентност на пазарот.

Нашата работа е наменета за фирми кои сакаат да обезбедат континуирано производство со навремена достава на компресори и сервис. Вредноста на сопственост на целата инвестиција за бизнисот е 100% во сопственост на Димитрија Димески.


    МИСИЈА

  • Да испорачаме максимални вредности на нашите клиенти.
  • Да го усовршуваме нашиот тим како наша највисоко поставена вредност.
  • Да осигуриме непрекинат развој на компанијата.

ВИЗИЈА

Горди сме на постигнувањата во минатото и мотивирани сме од предизвиците на иднината. Со приспособување кон промените во околната средината, со способноста да ги откриваме и исползуваме можностите што ни ги нудат пазарите и со желбата за постојан развој, учење и исполнување, изградивме 20-годишна традиција на успешност во работата. Насочени сме кон иднината, кон нови предизвици и идеи што ни претставуваат можност за натамошно растење и развој.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.