ЗАВОЈНИ КОМПРЕСОРИ СО СЕРВО МОТОРИ - TAMSAN

Најмодерни завојни копресори со серво(пеманент-магнет) мотори.

 

Модел Притисок  Капацитет Електромотор Врска  Димензии Тежина  Слика
TVK 2501 SERVO 7 – 10 Bar 0.8-2.6 m3/min 15 / 20 3/4 900 x 1270 x 1340 410
TVK 3801 SERVO   7 – 10 Bar 1.0-3.8 m3/min 22 / 30 3/4 900 x 1270 x 1340 442
TVK 6300 SERVO  7 – 10 Bar 1.9-6.8 m3/min 37 / 50 1 1/4 1030 x 1270 x 1690 645
TVK 8100 SERVO  7 – 10 Bar 2.3-8.4 m3/min 45 / 60 1 1/4 1320 x 1550 x 1780 830
TVK 9800 SERVO 7 – 10 Bar 3.0-11.0 m3/min 55 / 75 1 1/4 1320 x 1550 x 1780 1310
TVK 12600 SERVO 7 – 10 Bar 4.5-15.0 m3/min 75 / 100 2 1320 x 1550 x 1780 1570
TVK 15800 SERVO 7 – 10 Bar 5.0-16.8 m3/min 90 / 120 2 1600 x 2000 x 1900 1960
TVK 18700 SERVO 7 – 10 Bar 6.5-21.5 m3/min 110 / 150 2 1600 x 2000 x 1900  2320
TVK 23100 SERVO 7 – 10 Bar 7.6-25.3 m3/min 132 / 180 2 1600 x 2000 x 1900 2480