ЗАВОЈНИ КОМПРЕСОРИ СО ВГРАДЕН ИНВЕРТОР-TAMSAN

 

Модел Притисок  Капацитет Електромотор Врска  Димензии Тежина  Боца Слика
TVK 1901 i 7 | 10 | 13 Bar 0,25 – 1,9 m3/min 
11kw / 15hp 3/4 800 x 1080 x 960  157
TVK 1900 Ti  7 | 10 | 13 Bar 0,25 – 1,9 m3/min 11kw / 15hp 3/4 700 x 1960 x 1670  410 500
TVK 1900 TKi  7 | 10 | 13 Bar 0,25 – 1,9 m3/min 11kw/ 15hp 3/4 800 x 1960 x 1670 471 500
TVK 2501 i 7 | 10 | 13 Bar 0,4 – 2,4 m3/min 15kw / 20hp 3/4 900 x 1270 x 1340 410
TVK 3101  i 7 | 10 | 13 Bar 0,6 – 3 m3/min 18.5kw / 25hp 3/4 900 x 1270 x 1340 430
TVK 3800  i 7 | 10 | 13 Bar 0,7 – 3,7 m3/min 22kw / 30hp 3/4 900 x 1270 x 1340 442  
TVK 5200 i 7 | 10 | 13 Bar 1,1 – 5,1 m3/min 30kw / 40hp 1 1/4 1030 x 1270 x 1690 610  
TVK 6300 i 7 | 10 | 13 Bar 1,3 – 6,1 m3/min 37kw / 50hp 1 1/4 1030 x 1270 x 1690 645  
TVK 7200 i 7 | 10 | 13 Bar 1,5 – 7,0 m3/min 45kw / 60hp 1 1/4 1030 x 1270 x 1690 722  
TVK 8100 i 7 | 10 | 13 Bar 1,7 – 8 m3/min 45kw / 60hp 1 1/4 1320 x 1550 x 1780 830  
TVK 9800 i 7 | 10 | 13 Bar 1,9 – 9,8 m3/min 55kw / 75hp 1 1/4 1320 x 1550 x 1780 1310  
TVK 12600 i 7 | 10 | 13 Bar 2,4 – 12 m3/min 75kw / 100hp 2 1320 x 1550 x 1780 1570  
TVK 15800 i 7 | 10 | 13 Bar 3,0 – 15,8 m3/min 90kw / 120hp 2 1600 x 2000 x 1900 1960  
TVK 18700 i 7 | 10 | 13 Bar 3,8 – 18,7 m3/min 110kw / 150hp 2 1600 x 2000 x 1900  2320  
TVK 23100 i 7 | 10 | 13 Bar 4,4 – 22,0 m3/min 132kw / 180hp 2 1600 x 2000 x 1900 2480  
TVK 27800 i 7 | 10 | 13 Bar 5,0 – 27,8 m3/min 160kw / 220hp DN80 1600 x 2100 x 2000 3800  
TVK 35500 i 7 | 10 | 13 Bar 6,2 – 33,0 m3/min 220kw / 270hp DN100 2100 x 3100 x 2350 4420  
TVK 43700 i 7 | 10 | 13 Bar 8,1-41,0 m3/min 250kw / 340hp DN100 2200 x 3200 x 2400 4830