SHËRBIM

Kapacitetet, mundësitë dhe ekspertiza e qendrës për servisim bëjnë që DIL KOM të spikatet si një kompani me kapacitete për mirëmbajtjen e kompresorëve me një vëllim dhe kompleksitet më të madh.

MBËSHTETJE

Mundësia për mbështetje 24x7x365 paraqet një siguri shtesë dhe garanci për cilësinë dhe precizitetin e shërbimeve për klientët e qendrës për servisim DIL KOM.

VLERAT

Fokusimi në të konsumatorit. Kreativiteti dhe fleksibilitet. Motivimi dhe orientimi drejt rezultateve. Teamwork dhe komunikim të hapur.

MISION

Themelet tona të suksesit të shqetësimit të vazhdueshëm për cilësi, shërbim dhe besimit dhe të kuptuarit e nevojave të klientëve.